Poskytovatel

Daimler FleetBoard GmbH

Am Wallgraben 125
D-70565 Stuttgart, Germany
Telefon: (+49) 0711 / 17 - 91999
E-Mail: info(at)fleetboard.com Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Zákonný představitel: Volker Hansen, Andreas Dillig
Sídlo a rejstříkový soud: Amtsgericht Stuttgart, č. HRB: 724 754
Daňové identifikační číslo: DE220437166

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Autorská práva

Copyright Daimler Fleetboard GmbH . Všechna práva vyhrazena. Veškerý text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na internetových stránkách jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví. Tyto předměty se nesmí kopírovat pro komerční užití či distribuci ani se nesmí upravovat či přemisťovat na jiné stránky. Některé internetové stránky rovněž obsahují materiál, který je předmětem autorských práv jejich poskytovatelů.

Produkty a ceny

Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek může dojít ke změnám u produktů a služeb. Změny konstrukce nebo tvaru, odchylky v barevném odstínu a změny v rozsahu dodávky či výkonu ze strany výrobce zůstávají během dodací lhůty vyhrazeny, pokud jsou změny nebo odchylky s ohledem na zájmy společnosti Daimler pro zákazníka přijatelné. Obrázky mohou obsahovat také příslušenství, speciální vybavení nebo jiné prvky, které nejsou součástí sériového rozsahu dodávky nebo výkonu. Barevné odchylky jsou podmíněny technicky. Jednotlivé strany mohou obsahovat také typy a výkony, které nejsou v jiných zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a účinnosti jsou platné pouze ve Spolkové republice Německo. S výhradou jinak znějícího ustanovení v prodejních a dodacích podmínkách platí ceny, které jsou platné v den dodávky. Pro naše smluvní partnery jsou ceny chápány jako nezávazné doporučení ceny. Za účelem zjištění posledního aktuálního stavu proto kontaktujte pobočku nebo smluvního partnera.

Obchodní značky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky zobrazené na těchto internetových stránkách zákonem chráněnými značkami společnosti Daimler AG; to platí především pro názvy modelů a všechna loga a emblémy společnosti.

Licenční práva

Společnost Daimler chce nabídnout inovativní a informativní internetový program. Doufáme, že budete z tohoto tvůrčího úsilí nadšeni stejně jako my. Žádáme Vás však o pochopení, že společnost Daimler musí chránit své duševní vlastnictví včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv a proto tyto internetové stránky v žádném případě neudělují licenční práva na duševní vlastnictví společnosti Daimler.

Upozornění na prohlášení s předpoklady

Internetové stránky, zprávy o investičních vztazích, výroční a prozatímní zprávy, výhledy, prezentace, audio a video soubory událostí (v přímém přenosu nebo nahrané) a jiné dokumenty na této internetové stránce obsahují mimo jiné prohlášení s předpoklady o budoucím vývoji, která spočívají na aktuálních odhadech managementu společnosti. Tato prohlášení obsahují slova jako "předvídat", "předpokládat", "věřit", "odhadovat", "očekávat", "zamýšlet", "smět", "plánovat", "projektovat" a "měl/a/i/y by" a podobné výrazy. Taková prohlášení podléhají určitým rizikům a nejistotám. Příkladem je hospodářský pokles v Evropě či Severní Americe, změny devizových kurzů, úrokových sazeb a cen surovin, zavádění konkurenčních výrobků, zvýšených prodejních stimulů, úspěšné realizace nového obchodního modelu pro smart, přerušení dodávek u výrobních materiálů, které souvisí s nedostatkem materiálu, stávkami zaměstnanců nebo insolvencí dodavatelů a pokles cen při zpětném odkupu ojetých vozů. Pokud se objeví kterýkoli z faktorů těchto či jiných rizik a nejistot (některé z nich jsou popsány v kapitole "Zpráva o rizicích" v poslední aktuální výroční zprávě společnosti Daimler a v kapitole "Rizikové faktory" v poslední výroční zprávě společnosti Daimler ve formuláři 20-F podaném Komisi pro cenné papíry a devizové obchody) nebo pokud se některé předpoklady, o něž se tato prohlášení opírají, ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky výrazně lišit od výsledků uvedených nebo naznačených v takových prohlášeních. Nemáme v úmyslu převzít ani nepřebíráme žádnou povinnost aktualizace jakéhokoli prohlášení s předpoklady, které se vztahuje pouze k datu, kdy bylo zveřejněno.

Odpovědnost

Informace a údaje uvedené na této stránce jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či implikované. Především nejsou implikovaným příslibem nebo zárukou v souvislosti s kvalitou, prodejností či vhodností pro určité účely nebo neporušení zákonů a patentů.

Na našich internetových stránkách najdete také odkazy na jiné stránky v internetu. Chceme Vás upozornit na to, že nemáme žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na něž je odkazováno. Proto nemůžeme nést odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu zde poskytovaných informací. Tímto se distancujeme od všech obsahů na těchto stránkách. Toto prohlášení platí pouze pro všechny odkazy na našich internetových stránkách, které odkazují na externí stránky a jejich obsahy.
 

 

 

X

Používání cookies

Pro optimální vytváření webových stránek a jejich průběžné zlepšování používá Daimler cookies. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním cookies.

Další informace získáte v pokynech ke cookies.

Vaše návštěva na této webové stránce je momentálně anonymně evidována službou pro analýzu webových stránek.
Pokud s tím nesouhlasíte klikněte zde.

Další informace k tomuto tématu najdete v tiráži.