Kvalita

Společnost Daimler FleetBoard GmbH vykazuje trvalý růst a průběžně rozšiřuje nabídku svých produktů a služeb. Od dubna 2004 jsme podnikem přezkoušeným a certifikovaným nezávislou kontrolní společností DEKRA podle DIN EN ISO 9001:2008.

Zasílatelské a dopravní podniky zde investují do spolehlivých pracovních nástrojů, umožňujících refinancování pořizovacích nákladů do 12 měsíců a výrazně automatizujících pracovní procesy ve vozovém parku, v dispozici, v personální oblasti, v účetnictví i během přepravy.

Podniky ve všech odvětvích využívají výhod standardních přístrojů s vedoucím postavením na trhu, jako palubního počítače FleetBoard či zařízení DispoPilot FleetBoard, jejichž vestavba do nákladních automobilů všech výrobců a kterékoliv značky umožňuje užívání služeb FleetBoard z libovolného počítače připojeného k internetu.

Systém FleetBoard se svým portfoliem produktů a vlastním počítačovým střediskem, jež je v provozu 24 hodin denně, poskytuje srozumitelná a progresivní telematická řešení, integrovatelná bez problémů do stávajících spedičních programových vybavení podniků. Aktualizace programového a technického vybavení (softwaru a hardwaru) jsou prováděny automaticky, takže žádná další koupě hardwaru není nutná.

X

Používání cookies

Pro optimální vytváření webových stránek a jejich průběžné zlepšování používá Daimler cookies. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním cookies.

Další informace získáte v pokynech ke cookies.

Vaše návštěva na této webové stránce je momentálně anonymně evidována službou pro analýzu webových stránek.
Pokud s tím nesouhlasíte klikněte zde.

Další informace k tomuto tématu najdete v tiráži.