Výzkum

K podpoře aktuálních témat současnosti a získávání nových poznatků se společnost FleetBoard podílí na řadě vědeckých výzkumných projektů:

Výzkumný projekt SETPOS (Secure European Truck Park Operational Services)

Cílem tohoto projektu, podporovaného EU, je výzkum možností vytváření chráněných a zabezpečených míst pro nákladní vozidla u motorestů. Řidičům bude poskytnuta možnost objednávání a rezervace parkovacích míst, například právě pomocí telematických systémů. Dalšími partnery projektu "Secure European Truck Park Operational Services" jsou například organizace ADAC, Asfinag, Autostrade, Tank & Rast, Veda and Telerout a jiné. Projekt je financován částkou 5,3 mil. € a potrvá dva roky. Další informace najdete na adrese www.setpos.eu

Výzkumný projekt Nestor II

V letech 2003 až 2005 se společnost FleetBoard zúčastnila projektu Nestor II, týkajícího se snížení emisí oxidu uhličitého v silničním provozu. Jednalo se o projekt EU, realizovaný ve spolupráci s organizací TÜV z Porýní. V rámci této studie bylo vyhodnoceno cca 19 000 datových vět poskytnutých zákazníky firmy FleetBoard. Výsledkem analýzy byl důkaz, že použití telematické techniky umožňuje zvýšení efektivnosti omezování CO2. V rámci výzkumu bylo kromě toho zjištěno, že telematické systémy se amortizují již po jednom až půldruhém roce.

Výzkumný projekt SmartInfo

Společnost FleetBoard podporuje jako člen vědecké rady projekt „SmartInfo“ – Supply and Marketing of Traffic Information, financovaný fondem pro základní výzkum Univerzity St. Gallen. Rada sdružuje vědce z různých oborů a zástupce podniků rozličných zaměření a poskytuje obsahovou a metodickou pomoc organizací pravidelných setkání či dvoustranné spolupráce jednotlivých členů s Kühnovým ústavem logistiky. Na základě vyhlídek do budoucna v oblasti informačního chování, koordinace a produkce informací je zkoumán fenomén „Užitečnosti dopravních informací v silničním provozu“. Cílem projektu je analyzovat a vysvětlit jejich dosavadní omezené využívání a nedostatečnou nabídku v tomto ohledu, identifikovat užitné potenciály a vlastnosti produktů přinášející užitek a konečně rozlišit skupiny uživatelů a stanovit předpoklady úspěšného uplatnění dopravních informací na trhu.

Logistik-V’Info

Projekt LOGISTIK-V’INFO názorně dokládá, do jaké míry je prostřednictvím časové a prostorové optimalizace přepravních úkolů a prozíravé podpory práce řidiče možné vyčerpat všechny možnosti zlepšení v oblasti dopravy a životního prostředí a jaké výhody jsou pro provozovatele vozové flotily a přepravce spojeny se sníženými přepravními náklady a vyšší spolehlivostí.

Poskytování dynamických dopravních informací je důsledně přizpůsobováno potřebám použití v silniční nákladní dopravě a realizováno jako příklad pro dopravní informační centrálu RUHRPILOT. V oblasti plánování jízd umožňuje zohledňování křivek průběhu dopravní zátěže důsledné prostorové a časové objíždění silně zatížených míst. V oblasti řízení jízd lze zase díky doplňujícímu zohledňování aktuálních dopravních informací rozpoznávat případná zpoždění, na něž pak disponent může optimálním způsobem reagovat.

V oblasti podpory práce řidiče mohou momentální nebo očekávané dopravní situace (např. intervaly světelných semaforů či reakce vozidel jedoucích před ním) posloužit k tomu, aby řidič průběh jízdy energeticky optimalizoval a přizpůsobil jej okamžité situaci.

X

Používání cookies

Pro optimální vytváření webových stránek a jejich průběžné zlepšování používá Daimler cookies. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním cookies.

Další informace získáte v pokynech ke cookies.

Vaše návštěva na této webové stránce je momentálně anonymně evidována službou pro analýzu webových stránek.
Pokud s tím nesouhlasíte klikněte zde.

Další informace k tomuto tématu najdete v tiráži.