Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.
Bavorská 2666/16
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Jednatelé: Marík Josef, (CEO); Filip Hanzálek

IČ: 0641847
DIČ: CZ0641847

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 281781.

Autorizovaný prodej a servis nákladních vozů Mercedes-Benz a lehkých užitkových vozů Fuso.

Autorská práva

Copyright & nbsp; Daimler AG. Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafiky, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti Daimler jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví. Tyto objekty nesmí být kopírovány pro komerční použití nebo distribuci, ani nesmí být tyto objekty upravovány nebo přeposílány na jiné weby. Některé internetové stránky společnosti Daimler také obsahují materiál, který podléhá autorským právům svých poskytovatelů.

Varianty produktu

Některé informace o výrobku, ilustrace a obrázky obsažené na této internetové stránce mohou být připraveny pro všeobecné použití na internetových stránkách společnosti Daimler v různých zemích svět. V důsledku toho mohou být některé informace a / nebo příslušenství, které nejsou v některých zemích k dispozici, nebo které mohou být v takových zemích vyhověny požadavkům na místní trh nebo regulačním kontrolám pouze v různých specifikacích nebo konfiguracích.

Pokud máte zájem o jakýkoli model vozidla, barvu, nebo příslušenství, které jsou uvedeny na internetových stránkách a nejste si jisti, zda jsou ve vaší lokalitě k dispozici nebo specifikovány, kontaktujte Daimler a/nebo místního autorizovaného prodejce pro příslušný produkt, pro informace o aktuálních podrobnostech ve vaší lokalitě.

Ceny

Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny. Ceny jsou aktuální v době publikování a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky zobrazené na internetových stránkách společnosti Daimler s ochrannou známkou společnosti Daimler, to platí zejména pro její typové štítky a jejich firemní loga a emblémy.

Žádné licence

Doufáme, že budete stejně nadšeni, jako jsme o tomto tvůrčím úsilí my. Potřebujete však abyste chápali, že společnost Daimler musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv. Proto tímto upozorňujeme, že ani tato internetová stránka, ani jakýkoli materiál obsažený v této webové stránce nijak neposkytuje nebo neposkytne žádné osobě licenci duševního vlastnictví společnosti Daimler.

Žádné záruky nebo prohlášení

Informace na této internetové stránce poskytuje společnost Daimler "jak je" a v rozsahu povoleném zákonem, je poskytována bez jakékoli záruky , vyjádřené nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení. Zatímco se předpokládá, že poskytnuté informace jsou přesné, mohou obsahovat chyby nebo nepřesnosti.

Tato internetová stránka obsahuje odkazy na externí stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti Daimler. Proto neodpovídáme za obsah jakýchkoli propojených stránek. Společnost Daimler vám poskytuje tyto odkazy pouze pro pohodlí a zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost Daimler souhlasí s propojeným webem.