Aby bylo možné optimálně využívat služby Fleetboard, společnost Fleetboard doporučuje splnit následující systémové požadavky:

Obecné systémové požadavky

 • Microsoft Windows 7 nebo vyšší verze
 • Procesor s minimální frekvencí 2 GHz
 • Minimální kapacita paměti RAM 2 GB; Doporučené kapacity 4 GB
 • Minimální kapacita paměti alespoň 1 GB na pevném disku
 • Minimální rozlišení obrazovky: 1280 x 1024 pixelů
 • OMNIKEY 3121 USB
 • Prohlížeč: Mozilla Firefox 3.6.10 nebo vyšší nebo Microsoft Internet Explorer 8 nebo vyšší

   

 • Požadavky na systém pro logistiku 2.0

   

  • Oracle Java SE Runtime Environment, verze 1.8.0 Update 131 32 bitů

   Pro Fleetboard musí být aktivovány následující porty síťové infrastruktury:

   • www.fleetboard.com 
   • archive.fleetboard.com
   • webservices.fleetboard.com
   • * zde.com
   • http port 80
   • https port 443
   • Aplikace Java WebStart
   • protokol SOAP
   • protokol http 1.1 (při použití serveru proxy)
   • HTTP CONNECT tunneling proxy server)