Aktualizace klientských serverových certifikátů

Verze 1.26.0 (28.08.2018)

Zabezpečení dat je pro nás ve Fleetboard velmi důležité. Proto chráníme Vaše data nejvyššími bezpečnostními standardy. K nim patří také to, že poskytujeme maximální aktuálnost certifikátů, které slouží ke kódovanému užívání Vašich Fleetboard údajů.

K datu 29. září 2018 budeme provádět aktualizaci kódovacích certifikátů. Je potřeba, abyste nejpozději do tohoto data provedli níže uvedené aktualizace.

Po 29. září 2018 již nebude kódované užívání služeb Fleetboard ve straších verzích Cocpit popř. Java možné.

Co je nyní potřeba udělat

Používám Fleetboard Cockpit

 • Na všechna koncová zařízení, na nichž využíváte Fleetboard Cockpit, nainstalujte následující aktualizaci Cockpit namísto doposud používané verze – aktualizace vytvořená z Cockpit není dostačující.
 • Využijte tyto instrukce.
 • Další aktualizace Cockpit (verze 1.26.0, 28.08.2018) bude předběžně k dispozici od 28. srpen 2018 a zajistí bezproblémovou komunikaci s novými certifikáty.
 • Aktualizaci proveďte nejpozději do 29. září 2018 - poté již nebude kódované užívání dat Fleetborad možné.
V případě dotazů se obraťte přímo na svého prodejce nebo na

Používám Fleetboard Web Services prostřednictvím rozhraní SOAP

Následující informace předejte svému partnerovi, který Vám zajišťuje software:

 • Aby mohli Vaši klienti nadále využívat kódovaná data Fleetboard (prostřednictvím HTTPS), musí být certifikát „DigiCert Global Root G2“ integrován v keystore nebo uložen ve Windows-cert-store. Pouze takto bude zajištěno kódované a bezpečné propojení.
 • Certifikát ke stažení je k dispozici zde.
 • Dejte pozor na to, aby byla zadána celá adresa včetně „DigiCertSHA2ExtendedValidationServerCA.crt“.
 • Používáte-li implementaci Java, stačí vybavit Vaše aplikace Client novými verzemi Java (minimálně Java  8u91).
 • Vytvořili jsme testovací stránku, kde si můžete vyzkoušet, zda jsou aktualizace úspěšně implementovány.
 • Aktualizaci proveďte nejpozději do 29. září 2018 - poté již nebude kódované užívání dat Fleetborad možné.
V případě nejasností nás kontaktujte na

Používám DispoPilot.app

 • Používáte DispoPilot.app v systému Android? Pak proveďte aktualizaci aplikace na verzi 5.4.3. prostřednictvím Google Play Store.
 • Nezakoupili jste DispoPilot.app přes Google Play Store? Kontaktujte svého zástupce Fleetboard, který Vám pomáhal se zřízením aplikace DispoPilot.app.

Cockpit update

Aktualizace

Nainstalujte následující aktualizaci Cockpit namísto doposud používané verze.