MÁTE DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE HARDWARE?

Dispo Pilot

Jak lze u DispoPilot.guide provést spuštění bez předehřátí?
Spuštění bez předehřátí u DispoPilot.guide (1. generace):
1. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP na horní straně displeje a přidržte je stisknuté.
2. Krátce stiskněte tlačítko Reset na zadní straně displeje, tlačítko ZAP/VYP držte stále stisknuté.
3. Tlačítko ZAP/VYP držte stále stisknuté, dokud se nezobrazí dialogové okno (modrý monitor, dialogový text v angličtině).
4. Uvolněte tlačítko ZAP/VYP a klikněte na dialogové okno.
5. Zařízení se nyní samo spustí. (Informace: Tento proces trvá trochu déle, než spuštění s předehřáním)

Spuštění bez předehřátí u DispoPilot.guide (2. generace):
1. Uvolněte DispoPilot.guide z držáku.
2. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP a držte je stisknuté, dokud se nezobrazí šedé menu.
3. Stiskněte "Vypnout" a držte stisknuté, dokud se DispoPilot.guide nevypne.
4. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP a držte stisknuté, dokud se nezobrazí text „Úvodní zobrazení".
5. Umístěte DispoPilot.guide opět do držáku.
6. Stiskněte "OK" na "Úvodním zobrazení".

TELEMATICKÁ JEDNOTKA

Jak mám postupovat, jestliže chci vyměnit hardware?
Obraťte se na Vaše oddělení Fleetboard Support nebo na svého servisního partnera Mercedes-Benz / Fleetboard. Zde získáte informace o dalším postupu.

SUPPORT SERVISNÍ DÍLNY

Na koho se mohu obrátit s problematikou montáže?
V souvislosti s technickými dotazy týkajícími se montáže kontaktujte naši servisní dílnu Fleeetboard v německém nebo anglickém jazyce.
Telefon:
+49 (0) 7271 98 18 18
pondělí-pátek
09:00 - 17:00 hodin
sobota
08:00 - 13:00 hodin

CYKLUS ŽIVOTNOSTI PRODUKTU

Jak dlouho mohu zabudovaný hardware ještě používat?

Přehled o životností různých komponent hardwaru najdete

zde