Portál Fleetboard

Váš centrální přístup ke všem službám.

Tento nový cloudový portál v budoucnu nahradí Fleetboard Cockpit. Nový portál nabízí moderní design, intuitivní ovládání a tvoří váš centrální přístup ke všem službám.

Nabízí však také několik nových funkcí:

  • více informací: proaktivní oznamování s funkcemi alarmu pro rychlou reakci, doporučená opatření namísto prvotních dat
  • větší výkon: krátké cykly vydávání, rychlá dostupnost nových funkcí, automatické aktualizace na pozadí
  • vyšší efektivita: efektivní pracovní postupy na několik kliknutí, rychlé doby načítání
  • integrace rychlejšího intervalu určování polohy
  • rozšíření služeb časového managementu díky možnostem Card Hotel na vybraných trzích
  • integrace specifických funkcí do portálu určených pro nákladní vozidla s elektropohonem
  • integrace Mercedes-Benz Trucks Uptime do stejného rozhraní
  • nejmodernější zabezpečení a ověřování (2 VA)

Portál Fleetboard

Fleetboard Charge Management

Ujistěte se, že jsou vaše nákladní vozidla nabitá a připravená k použití.

Fleetboard Mapping

Neustále sledovat.
Flexibilně reagovat.

Fleetboard Logbook

Porozumět chování elektrických nákladních vozidel ve vaší firmě

Mercedes-Benz Trucks Uptime

Inteligentní zesíťování. Pro ještě inteligentnější využití vozidel.

Fleetboard analytics

Optimalizace tras. Maximalizace zisku.