MÁTE DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE VÁMI VYUŽÍVANÉ SLUŽBY?

Cockpit

Jaké jsou systémové podmínky pro použití Fleetboard Cockpit?
Pro optimální využití služeb Fleetboard doporučuje Fleetboard dodržování minimálně následujících systémových podmínek:
Systémová doporučení

Jak provedu aktualizaci Fleetboard Cockpit?
Aktualizaci můžete spustit v rámci Cockpit Client v sekci Pomoc/aktualizace

Kde mohu stáhnout Fleetboard Cockpit?
Nejnovější verzi najdete pod následujícím odkazem:
Aktualizace Cockpitu

EVIDENCE ČASU

Podporuje Fleetboard Evidence času provozní režim pro 2 řidiče?
V rámci Fleetboard Evidence času máte zobrazeny i údaje spolujezdce.

STAHOVÁNÍ VELKOKAPACITNÍ PAMĚTI A (KARET ŘIDIČŮ)

Jaké čtečky karet doporučuje Fleetboard?
Fleetboard doporučuje čtečku karet OMNIKEY 3121 USB.

Kdo spravuje čtečku karet?
Přípojení čtečky karet a popř. instalaci potřebných hnacích zařízení zajistí zákazník.

Kdo poskytne čtečku karet?
Čtečku karet zajistí zákazník.

Jak mohu změnit interval stahování velkokapacitní paměti?
Interval (max. 30denní interval) pro stahování velkokapacitní paměti můžete individuálně nastavit ve Fleetboard Cockpit.

Jak mohu stahování karet řidičů spravovat?
Stahování karet řidičů můžete spravovat v rámci služby Fleetboard Cockpit. Podrobný postup najdete v příručce Fleetboard Cockpit.

DispoPilot.guide

Jak nainstaluji aktualizaci karty pro DispoPilot.guide (2. generace)?
Instalační soubor a ostatní informace týkající se stahování/instalace najdete na Aktualizace map

HESLO

Zapomněl/a jsem heslo. Jak mám postupovat?
Nejdříve se obraťte na svého interního administrátora Fleetboard.
Pokud takového administrátora neznáte, kontaktujte Support prostřednictvím Online Support Center

SOAP

Existuje u Fleetboard možnost připojení SOAP:
Pro účely integrace telematických údajů Fleetboard do Vašich vlastních IT systémů nabízí Fleetboard rozhraní SOAP.
Další informace najdete na: https://webservices.fleetboard.com
V případě technických dotazů kontaktujte webservices@fleetboard.com

Smart Tachograph

Ve vozidle je zabudovaný tachograf Smart. Na co je nutné dávat pozor?

  • Od 15.06.2019 je nový tachograf Smart (DTCO 4.0 / Tachograf 2. generace) povinnou výbavou pro nové registrace vozidel
  • Zavedením nového tachografu Smart budou zavedeny také nové karty servisní dílny, karty společností a karty řidičů (karty 2. generace)
  • Tachografy Smart mohou být konfigurovány pouze kartami servisní dílky 2. generace
  • Karty společností a karty řidičů mohou být dále používány po uplynutí platnost/ výměně budou vydány karty 2. generace

 Pozor:

  • Pro vozidla vybavená tachografem Smart není povoleno používání palubního počítače Fleetboard TP4
  • Vozidla vybavená tachografem Smart musí být vybavena palubním počítačem Fleetboard TP5 / cTP 
  • Zákazníci potřebují nejnovější verzi Fleetboard Cockpit (1.28 nebo novější).

MÁTE DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE HARDWARE?

Dispo Pilot

Jak lze u DispoPilot.guide provést spuštění bez předehřátí?
Spuštění bez předehřátí u DispoPilot.guide (1. generace):
1. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP na horní straně displeje a přidržte je stisknuté.
2. Krátce stiskněte tlačítko Reset na zadní straně displeje, tlačítko ZAP/VYP držte stále stisknuté.
3. Tlačítko ZAP/VYP držte stále stisknuté, dokud se nezobrazí dialogové okno (modrý monitor, dialogový text v angličtině).
4. Uvolněte tlačítko ZAP/VYP a klikněte na dialogové okno.
5. Zařízení se nyní samo spustí. (Informace: Tento proces trvá trochu déle, než spuštění s předehřáním)

Spuštění bez předehřátí u DispoPilot.guide (2. generace):
1. Uvolněte DispoPilot.guide z držáku.
2. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP a držte je stisknuté, dokud se nezobrazí šedé menu.
3. Stiskněte "Vypnout" a držte stisknuté, dokud se DispoPilot.guide nevypne.
4. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP a držte stisknuté, dokud se nezobrazí text „Úvodní zobrazení".
5. Umístěte DispoPilot.guide opět do držáku.
6. Stiskněte "OK" na "Úvodním zobrazení".

TELEMATICKÁ JEDNOTKA

Jak mám postupovat, jestliže chci vyměnit hardware?
Obraťte se na Vaše oddělení Fleetboard Support nebo na svého servisního partnera Mercedes-Benz / Fleetboard. Zde získáte informace o dalším postupu.

SUPPORT SERVISNÍ DÍLNY

Na koho se mohu obrátit s problematikou montáže?
V souvislosti s technickými dotazy týkajícími se montáže kontaktujte naši servisní dílnu Fleeetboard v německém nebo anglickém jazyce.
Telefon:
+49 (0) 7271 98 18 18
pondělí-pátek
09:00 - 17:00 hodin
sobota
08:00 - 13:00 hodin

CYKLUS ŽIVOTNOSTI PRODUKTU

Jak dlouho mohu zabudovaný hardware ještě používat?

Přehled o životností různých komponent hardwaru najdete

zde

MÁTE DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE AKTIVACE/DEAKTIVACE?

AKTIVACE

Co ovlivňuje délku trvání aktivace?
Délka aktivace závisí na vícero faktorech jako např. na zabudovaném hardwaru a jeho mobilním přijímači. Zajistěte, aby bylo zapalování v průběhu aktivace alespoň jednou za den zapnuté.

Jak mohu nechat aktivovat své vozidlo?
Vaše vozidlo aktivujte pomocí našeho formuláře 
Online Support Center

DEAKTIVACE

Jak mohu nechat deaktivovat své vozidlo?
Vaše vozidlo deaktivujte pomocí našeho formuláře Online Support.
Online Support Center

MÁTE DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE FAKTURACE/SMLOUVY?

SMLOUVA

Kde najdu moje číslo smlouvy a zákaznické číslo?
Číslo smlouvy je 10místné číslo ve Vaší smlouvě, které začíná číslem 14“. Zákaznické číslo je 5místné nebo 6místné číslo a nachází se také ve Vaší smlouvě.

Mohu v rámci smlouvy provést změnu z užívání služby Management přepravy na službu Messaging?
Změna smlouvy je možná. K tomu je potřeba změnit rámcovou smlouvu. Kontaktujte v této souvislosti obchodního zástupce: Prodejní kontakty.

Jak dlouho zůstanou data v systému Fleetboard uložena?     
Podle typu dat jsou stanoveny různé lhůty pro jejich ukládání, ty lze najít v Nařízeních o ochraně osobních údajů Fleetboard.

Kde najdu přehled mnou zakoupených služeb?       
Vámi zakoupené služby najdete ve Vašem potvrzení smluvních ujednání.  

FAKTURACE

Proč dostávám vyúčtování poplatku za připojení a/nebo ročního poplatku?
Vyúčtování poplatku za připojení a/nebo ročního poplatku je součástí obsahu Vaší smlouvy s Fleetboard.

Proč je do vyúčtování zahrnuto vozidlo, které se již nenachází v mém vozovém parku?
V tomto případě to vypadá, že nebyla provedena deaktivace vozidla. Vozidlo, které již není součástí Vašeho provozu, můžete kdykoli prostřednictvím našeho online formuláře deaktivovat. Pokud jste vozidlo již prodali nebo vrátili, potřebujme doložit doklad jako např. smlouvu s leasingovým partnerem nebo doklad o prodeji vozidla.     

Kdy jsou faktury vystavovány?          
Faktury jsou vystavovány vždy na začátku měsíce.
 

PARTNERSKÁ FLOTILA

Chtěl/a bych podat žádost o zařazení partnerské flotily. Jak mám postupovat?
Vyplněný a podepsaný následující formulář pošlete na adresu:
support@Fleetboard.com
http://www.fleetboard.com/portal/static/forms/en_EN/Support_Form_Fleet_Connection.pdf
Respektujte podmínku, že formulář musí být podepsaný kompetentní kontaktní osobou z hlavní flotily majitele.

MÁTE DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE APLIKACÍ FLEETBOARD?

Fleet.app

Jaké funkce nabízí Fleetboard Fleet.app?
> analýza výkonu s hodnocením stylu jízdy a obtížnosti výkonu (ve vztahu k vozidlu nebo k řidiči)
> zaznamenávání jízd (pozice, průběh tras)
> odesílání textových zpráv řidičům
> přehled průběhu doby řízení
> doba řízení a odpočinku

Kde mohu Fleetboard Fleet.app stáhnout?
Aplikace Fleetboard lze stáhnout v Google Play Store, Apple App Store.

Fleetboard Driver

Jaké funkce nabízí aplikace Fleetboard Driver?
Pro řidiče důležité informace ze služeb Management času, Analýza výkonu a Track & Trace.

Jak mohu změnit číslo karty řidiče v aplikaci Fleetboard Driver?
Přihlaste se pro tento účel prostřednictvím Vaší e-mailové adresy a osobního hesla do Fleetboard Driver.
V registrační kartě Můj profil“ máte nyní možnost v sekci Obnovit kartu řidiče“ provést změnu čísla karty řidiče.

Jak mohu zaregistrovat řidiče do Fleetboard Driver?
1. V aplikaci se zaregistrujte zadáním svého jména, e-mailové adresy, jazykové verze, hesla a potvrďte souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami.
2. Bude Vám doručen e-mail, prosíme o jeho potvrzení.

Kde stáhnu aplikaci Fleetboard Driver?
Aplikace Fleetboard lze stáhnout v Google Play Store, Apple App Store a na portálu aplikací Mercedes-Benz Truck App.

PODMÍNKY

Které služby Fleetboard si musím koupit, abych mohl/a v aplikaci Fleetboard Driver sledovat data v rámci Performance Coach, Time Manager, Moje Vozidlo?
Pro následující náhledy musí být zakoupena příslušná služba:
Pro Time Manager je nutné zakoupit službu Evidence času.
Pro Performance Coach je nutné zakoupit službu Analýza výkonu.
Pro Moje Vozidlo je nutné zakoupit službu Track & Trace.

Jak mohu jako řidič číst data v rámci Performance Coach, Time Manager, Moje Vozidlo?
1. Po registraci a prvním přihlášení bude zobrazena verifikace karty řidiče.
2. Proveďte následující čtyři kroky.
3. Potom v rámci aplikace přidejte kartu řidiče a zemi jejího vystavení.
4. Následně přidejte stav km vozidla Fleetboard, u něhož je karta zasunuta do čtečky. 
5. Aby došlo k přenosu dat, je nutné, aby bylo vozidlo cca 15 minut v pohybu. Fleetboard nyní automaticky ověří, zda data uvedená v aplikaci souhlasí s daty Fleetboard.
7. (Pozor, proces verifikace může trvat až 24 hodin)
8. Proběhla-li verifikace úspěšně, automaticky obdrží Váš dispečer zprávu do Cockpit, aby data schválil.
9. Jakmile budou data schválena, budete je moci v aplikaci sledovat. 
10. Neproběhla-li verifikace úspěšně, zkontrolujte Vámi zadané údaje a verifikaci karty zopakujte.
11. Pokud ani potom nebude verifikace úspěšně dokončena, kontaktujte nás přes aplikaci.

KONTAKT

KONTAKT

Mám zájem o produkty/služby Fleetboard. Na koho se mohu obrátit?
Zde najdete přehled našich kontaktních partnerů pro odbyt: Prodejní kontakty

Kam mohu zaslat moji žádost o zaměstnání / kde mohu zjistit stav mé žádosti?
Vaše žádost o zaměstnání musí být doručena prostřednictvím www.daimler.com/career. Na tomto portálu můžete zjistit také stav Vaší žádosti.

Kde mohu zakoupit reklamní prostředky Fleetboard?
Naše reklamní prostředky nejsou prodejné. V případě Vašeho zájmu se obraťte na obchodního zástupce.