Poskytovatel

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany
Telefon: +49 711 8485 0
E-Mail:  contact@daimlertruck.com

Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.
Bavorská 2666/16
155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ: 06418147
DIČ: CZ06418147
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 281781.

Člen koncernu Daimler Truck AG

Autorizovaný prodej a servis nákladních vozů Mercedes-Benz a lehkých užitkových vozů Fuso.

Právní upozornění

Autorská práva.
Copyright 2022 Daimler Truck AG/Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Veškerý text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví. Tyto předměty se nesmí kopírovat pro komerční užití či distribuci ani se nesmí upravovat či přemisťovat na jiné stránky. Jakékoliv kopírování, šíření, přechovávání, sdělování, vysílání, reprodukování nebo přenášení obsahu bez písemného souhlasu společnosti Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. je zakázáno. Některé internetové stránky společnosti Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. rovněž obsahují materiál, který je předmětem autorských práv jejich poskytovatelů.

Odchylky mezi výrobky.
Některé informace o výrobcích, ilustrace a obrázky obsažené na této internetové stránce mohly být vyhotoveny za účelem všeobecného uplatnění na internetových stránkách společnosti Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. spravovaných v různých zemích na celém světě. V důsledku toho mohou být některé informace a doplňky, které nejsou v některých zemích k dostání, nebo které mohou být pro splnění poptávky na místním trhu či regulativních kontrol v takových zemích k dostání pouze v jiných specifikacích či konfiguracích.
Pokud se zajímáte o některý model vozu, lak, výběr nebo doplněk vyobrazené na internetové stránce a nejste si jisti jeho dostupností či specifikací v oblasti, kde žijete, měli byste kontaktovat společnost Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. nebo místního autorizovaného dealera pro příslušný výrobek, kde dostanete aktuální podrobné informace pro svou oblast.

Ceny.
Všechny specifikované ceny jsou doporučené maloobchodní ceny. Ceny jsou aktuální v době zveřejnění a podléhají změně bez oznámení.

Ochranné známky.
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky zobrazené na internetových stránkách společnosti Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. předmětem práv společnosti Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. v oblasti ochranných známek; to se týká zejména destiček s názvy modelů a jejích firemních log a emblémů.

Mercedes Star a Mercedes-Benz jsou značky společnosti Mercedes-Benz Group AG.

Licence.
Společnost Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. chce vytvořit inovační informační internetovou stránku. Doufáme, že budete z tohoto tvůrčího úsilí nadšeni stejně jako my. Musíte však také pochopit, že společnost Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. musí chránit své duševní vlastnictví včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv. V souladu s tím vezměte na vědomí, že ani tato internetová stránka, ani materiály na ní uvedené žádným způsobem neudělují žádné osobě licenci na duševní vlastnictví společnosti Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. a že se ani nemá za to, že ji poskytují.

Mercedes Star a Mercedes-Benz podléhají ochraně duševního vlastnictví společnosti Mercedes-Benz Group AG. Daimler Truck AG je používá na základě licence.

Upozornění ohledně prohlášení s předpoklady.
Internetové stránky, zprávy o investičních vztazích, výroční a prozatímní zprávy, výhledy, prezentace, audio a video soubory událostí (v přímém přenosu nebo nahrané) a jiné dokumenty na této internetové stránce obsahují mimo jiné prohlášení s předpoklady, která odrážejí současné názory vedení na události v budoucnosti. Tato prohlášení obsahují slova jako "předvídat", "předpokládat", "věřit", "odhadovat", "očekávat", "zamýšlet", "smět", "plánovat", "projektovat" a "měl/a/i/y by" a podobné výrazy. Taková prohlášení podléhají rizikům a nejistotám včetně mimo jiné: hospodářského poklesu v Evropě či Severní Americe, změn devizových kurzů, úrokových sazeb a cen surovin, zavádění konkurenčních výrobků, zvýšených prodejních stimulů, úspěšné realizace nového obchodního modelu pro smart a poklesu cen při zpětném odkupu ojetých vozů.
Pokud se objeví kterékoli z těchto či jiných rizik a nejistot (některé z nich jsou popsány v kapitole "Zpráva o rizicích" v poslední výroční zprávě společnosti Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. a v kapitole "Rizikové faktory" v poslední výroční zprávě společnosti Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. ve formuláři 20-F podaném Komisi pro cenné papíry a devizové obchody) nebo pokud se některé předpoklady, o něž se tato prohlášení opírají, ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky výrazně lišit od výsledků uvedených nebo naznačených v takových prohlášeních. Nemáme v úmyslu převzít ani nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli prohlášení s předpoklady, které se vztahuje pouze k datu, kdy bylo vyhotoveno.

Záruky či prohlášení.
Informace na této internetové stránce jsou společností Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. poskytovány "jako takové" a v rozsahu povoleném zákonem, jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či implikované, včetně mimo jiné implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel či plnění. Ačkoli se má za to, že poskytnuté informace jsou přesné, mohou obsahovat chyby či nepřesnosti.
Tato internetová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky třetích osob, které nespadají pod kontrolu společnosti Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. Z tohoto důvodu neneseme odpovědnost za obsah jakékoli stránky, na kterou odkazujeme. Společnost Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a uvedení jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. takovou stránku schválila. Prohlížení takovýchto stránek je na vlastní riziko uživatele.