Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.
Bavorská 2666/16
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Jednatelé: Marík Josef, (CEO); Filip Hanzálek

IČ: 0641847
DIČ: CZ0641847

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 281781.

Autorizovaný prodej a servis nákladních vozů Mercedes-Benz a lehkých užitkových vozů Fuso.

 

Copyright

Copyright & nbsp; Daimler. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafiky, zvuky, videa a animace, jakož i jejich uspořádání jsou chráněny autorským právem a jinými zákony upravujícími ochranu duševního vlastnictví. Nesmějí být reprodukovány, měněny a používány na jiných webových stránkách k obchodním účelům nebo k předávání třetím osobám. Několik internetových stránek společnosti Daimler také obsahuje snímky chráněné autorskými právy těch, kteří snímky poskytli.

Záruka

Daimler zpřístupňuje informace bez záruky nebo záruky jakéhokoliv druhu, výslovného nebo implicitního. Veškeré implicitní záruky týkající se obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účely nebo neporušení zákonů a patentů jsou také vyloučeny. Přestože předpokládáme, že poskytnuté informace jsou přesné, mohou obsahovat chyby nebo nepřesnosti.

Licenční práva

Daimler si přeje nabídnout inovativní a informativní internetový program. Proto doufáme, že si užíváte tvůrčího designu stejně jako my. Požadujeme však, aby společnost Daimler chránila své duševní vlastnictví, včetně patentů a autorských práv, a tyto internetové stránky nemohou udělovat žádné licenční práva k duševnímu vlastnictví společnosti Daimler.