Stáhněte si aktuální aktualizaci softwaru pro nový DispoPilot.guide a profitujte z nejnovějších mapových materiálů, aktualizovaných událostí na trasách a zdokonalených funkcí školitele jízdy.

Pokyny k instalaci

Stáhněte si Pokyny k instalaci a ujistěte se, zda jsou splněny podmínky pro stažení.

Aktualizace softwaru a map

Stáhněte si aktuální aktualizaci softwaru pro nový DispoPilot.guide.