Nezačínejte každý den od začátku.

Obnovení kola pro každou objednávku zabere mnoho času.Bez ohledu na to, zda jde o potraviny nebo nebezpečné zboží, distribuci nebo meziměstskou dopravu - v každém odvětví jsou opakující se procesy, které je nutné zjednodušit. Vaše plánování a zpracování objednávek tak může být efektivnější díky službě Fleetboard Logistika.

Vaše výhody

Uchovejte si přehled.

Zlepšete plánování dopravy a mějte pod kontrolou všechny své objednávky.

Zdokumentujte všechny procesy.

Zajistěte úplnou dokumentaci: Digitalizujte všechny své objednávky.

Bezchybná komunikace.

Kontrola cest s jasnými instrukcemi se vyplatí: Zredukujte chyby zjednodušením komunikace.

Jednodušší koordinace objednávek.

Definované pracovní postupy: Lepší plánování úkolů.

Řidiči mohou zpracovávat zakázky tak, že potvrdí jednotlivé procesní kroky a komunikují s centrálou prostřednictvím bezplatných textových zpráv.

Zprávy o stavu: Přesně zachycené informace.

Zprávy o stavu mohou být flexibilně a individuálně konfigurovány dle potřeb přepravy a ulehčují řidiči předávat informace o zakázce, přepravě nebo balíku.

Dispečink přímo na PC.

Se službou Fleetboard Logistika můžete plánovat a koordinovat úkoly efektivněji. Buď prostřednictvím Fleetboard Cockpit nebo vlastním dopravním softwarem Vaší společnosti.

Doporučení

Truck Data Center

Abyte mohli službu Logistika využívat, potřebujete Fleetboard jednotku Truck Data Center.

Fleetboard Cockpit

Cockpit poskytuje informace v jednom náhledu a je základem pro všechny analýzy, hodnocení a informace.

FleetBoard DispoPilot.guide a DispoPilot.app

Abyte mohli službu Logistika využívat, potřebujete Fleetboard jednotku Truck Data Center.

Tato řešení doplňují Logistiku

Fleetboard Consulting

Využijte řešení na míru. Fleetboard Consulting vyvíjí společně s vámi své servisy, které jsou optimálně navrženy tak, aby vyhovovaly Vašim požadavkům. Experti podporují integraci Vašich služeb do našich softwarů.

Fleetboard Mapping

Sledujte pozice Vašich vozidel a kontrolujte, zda pokračují dle plánu.